O Konferencji

W trakcie konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych w gospodarce odpadami, jak i z realizacją umów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Problematyka została przedstawiona na podstawie wniosków płynących z orzecznictwa i z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (uucpg).

W szczególności przybliżone zostały kwestie dotyczące:

  • wpływu decyzji gmin na zamówienia publiczne,
  • nowych wymogów dotyczących umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • zniesienia rozliczenia ryczałtowego w umowach na odbiór odpadów komunalnych,
  • modyfikacji i waloryzacji umów,
  • kar umownych oraz zamówień in-house w branży odpadowej.

Prelegenci:

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym ZMP, ZGWRP).

Aleksandra Misiun

Radca prawny w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Konrad Różowicz

Prawnik w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizujący się w zamówieniach publicznych.

Tematyka

Prelegenci omówili aktualne kwestie problemowe związane z gospodarką odpadami oraz zaprezentowali rozwiązania prawne, których zastosowanie umożliwi ograniczenie wystąpienia negatywnych zjawisk. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak zabezpieczyć się przed dynamicznym wzrostem cen na rynku odpadowym, czy zjawiskiem przedterminowego rozwiązywania umów.

Udział w spotkaniu umożliwił także zdobycie usystematyzowanej wiedzy na temat wpływu nowelizacji uucpg i planowanego wejścia w życie nowego pzp, w szczególności w kontekście identyfikacji szans i ryzyk oraz wzmocnienia przewagi konkurencyjnej.

Organizatorzy

PPM_logo_CMYK
ziemski

Partner wydarzenia:

pds

Zgłoszenia

Paja_przyciete

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35