• Prawnik prowadzący praktykę w zakresie prawa zamówień publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych, zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców.
  • Dysponuje doświadczeniem w obsłudze procesów inwestycyjnych lub zakupowych podmiotów z sektora usług komunalnych, energetycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową, a także samorządowych instytucji kultury.
  • Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się w ramach przygotowywanych szkoleń oraz artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych i obszarów powiązanych, publikowanych w czasopismach ogólnopolskich, i branżowych.
  • Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.