• Lider Działu Prawa Zamówień Publicznych. Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach administracyjnego i prywatnoprawnego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem meandrów prawa zamówień publicznych oraz PPP.
  • Od dekady, każdego dnia wspiera zamawiających oraz wykonawców w skutecznym funkcjonowaniu na rynku zamówień publicznych, zarówno w działaniach strategicznych, jak i bieżącej działalności. Wspiera uczestników rynku zamówień publicznych w opracowywaniu: dokumentów zamówienia, ofert i wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą jak i przed organami kontroli (m.in. przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych), w tym w ramach kontroli związanych z wydatkowaniem środków zewnętrznych.
  • Doświadczony prelegent na szkoleniach i konferencjach. Autor trzech pozycji książkowych dotyczących problematyki zamówień publicznych, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz setek artykułów publikowanych m.in. w SIP LEX, SIP Legalis, czasopismach branżowych „Przetargi Publiczne”, „Monitor Zamówień Publicznych” oraz samorządowo-komunalnych m.in. Przegląd Komunalny, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, a także wypowiedzi eksperckich w Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i Prawo.pl.
  • Swoją dotychczasową drogę naukową zakończył na etapie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.