Jak sprostać nowym wyzwaniom?

Interpretacje niejasnych przepisów, dobre praktyki, realizacje umów

Piąta edycja konferencji będzie poświęcona zamówieniom publicznym w gospodarce odpadami komunalnymi to szansa na zaktualizowanie wiedzy potrzebnej, aby sprostować wyzwaniom, jakie stawia przed sektorem odpadowym zmieniające się otoczenie legislacyjne oraz sytuacja gospodarcza.

Wśród poruszonych kwestii znajdą się m.in.: rola gminy w kształtowaniu lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, sposoby kształtowania zakresu zamówień publicznych w gospodarce odpadami, kryteria oceny ofert w postępowaniach odpadowych, kontrakty odpadowe a poziomy recyklingu

Wszystkie zagadnienia ilustrowane będą najnowszymi orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej i Sądu Zamówień Publicznych.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • przedstawicielach spółek komunalnych, celowych związków międzygminnych – m.in. zakładów oczyszczania, przedsiębiorstw gospodarowania odpadami
  • podmiotach prywatnych działających w branży odpadowej
  • przedstawicielach urzędów gmin i miast, organów uchwałodawczych, kierownictwa urzędów

Harmonogram

13.09.2022 r.

Rejestracja uczestników (stacjonarnie) / Poczekalnia konferencyjna (online)

8.30–9.00

Otwarcie konferencji

9.00–9.15

1.

Rola gminy w kształtowaniu lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

9.15–9.45

2.

Formy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem aspektów usługowych oraz inwestycyjnych

9.45–10.15

3.

Łączyć czy dzielić, czuli o agregacja i atomizacji nabywanych usług z zakresu odpadowego

10.15–10.45

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

10.45–11.00

Przerwa i konsultacje indywidualne

11.00–11.15

4.

Pułapki opisu przedmiotu zamówienia na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

11.15–11.45

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia o odpadowym zabarwieniu

11.45–12.15

6.

Kryteria oceny ofert w postępowaniach na odbiór /zagospodarowanie/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

12.15–12.45

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

12.45–13.00

Przerwa i konsultacje indywidualne

13.00–13.30

7.

Rola zamawiającego w realizacji umów na usługi odpadkowe: współdziałanie, kontrola należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie dochodzenia roszczeń

13.30–14.00

8.

Kontrakty odpadowe, a poziomy recyklingu

14.00–14.30

9.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz jego konsekwencje

14.30–15.00

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

15.00–15.15

Zakończenie i podsumowanie konferencji. Konsultacje

15.15

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii Ziemski & Partners

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Hotel Gromada Warszawa Centrum

plac Powstańców Warszawy 2
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz od nas mailem unikatowy link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzanie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

go@przetargipubliczne.pl

Zgłoś się w najniższej cenie!

Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005