O Konferencji

W trakcie konferencji przedstawione zostaną zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych w gospodarce odpadami, jak i z realizacją umów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Problematyka zostanie przedstawiona na podstawie wniosków płynących z orzecznictwa i z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (uucpg).

W szczególności przybliżone zostaną kwestie dotyczące:

  • wpływu decyzji gmin na zamówienia publiczne,
  • nowych wymogów dotyczących umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • zniesienia rozliczenia ryczałtowego w umowach na odbiór odpadów komunalnych,
  • modyfikacji i waloryzacji umów,
  • kar umownych oraz zamówień in-house w branży odpadowej.

Prelegenci:

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący z Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym ZMP, ZGWRP).

Konrad Różowicz

Prawnik w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizujący się w zamówieniach publicznych.

Krzysztof Drapiński

Radca prawny w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Tematyka

Prelegenci omówią aktualne kwestie problemowe związane z gospodarką odpadami oraz zaprezentowali rozwiązania prawne, których zastosowanie umożliwi ograniczenie wystąpienia negatywnych zjawisk. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak zabezpieczyć się przed dynamicznym wzrostem cen na rynku odpadowym, czy zjawiskiem przedterminowego rozwiązywania umów.

Udział w spotkaniu umożliwi także zdobycie usystematyzowanej wiedzy na temat wpływu nowelizacji uucpg i planowanego wejścia w życie nowego pzp, w szczególności w kontekście identyfikacji szans i ryzyk oraz wzmocnienia przewagi konkurencyjnej.

Organizatorzy

PPM_logo_CMYK
ziemski

Partner wydarzenia:

pds

ZGŁOSZENIA 71 798 48 40 Jolanta Suska Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem jolanta.suska@presscom.pl